Utställningsradion - F.d. Riksutställningars podd F.d. Riksutställningars officiella poddradio

April 16, 2015  

Museer är vana att ha kontroll över sina samlingar och hur de används, så vad händer när föremålen digitaliseras och blir åtkomliga för alla?
  Ska vem som helst få göra vad som helst?

Gäster: Merete Sanderhoff, intendent vid Statens Museum for Kunst och arbetar med digitaliseringsfrågor, Filip Vest, konstnär och Lars Lundqvist, arkeolog och chef för informationsutvecklingenheten vid Riksantikvarieämbetet.

Programledare: Lina Wennersten

00:0000:00
Share | Download(Loading)