Utställningsradion - F.d. Riksutställningars podd F.d. Riksutställningars officiella poddradio

September 21, 2015  

Att spegla och representera samhällets mångfald står sedan länge högt på agendan för svenska museer. Ändå är det svårt att leva upp till visar exempelvis Riksutställningars rapport ”Museerna och mångfalden” och rapporten ”Kultur för vem?” från Myndigheten för Kulturanalys – som också formulerar en direkt önskan om att rutinerna för att mäta och följa upp de svenska kulturinstitutionernas mångfaldsuppdrag ses över.

För att höra hur styrningen ser ut i England har vi träffar Deborah Williams från Arts Council England, som berättar om hur de valt att konstruera en styrningsmodell som bygger på både piska och morot. Den kulturinstitution som inte lever upp till sina mångfaldsmål riskerar indragna anslag, men har å andra sidan haft stort inflytande över vilka mål som satts upp. Hör mer om hur den här modellen fungerar i praktiken och arbetet som ledde fram till den!
Hör också Maria Jansén, som gärna ser att museerna får tydligare mål och uppföljning gällande mångfald och representation, och pekar på rekrytering som en knäckfråga för att påskynda förändring.
Det gör även Mångkulturellt Cenrum (MKC) i Fittja, där just förmågan att representera målgruppen – genom att ha en stark förankring i den samma, kom att väga tyngst när valet av utställningsproducent nyligen föll på Dani Ruz. Hör Dani Ruz och hennes chef Ingrid Ramberg berätta om sin syn på framgångsrik rekrytering.

00:0000:00
Share | Download(Loading)